Legal

Terms and conditions

Reglement 2019-2020

 

 • Definities

 

THE NATIONALS: een online en offline fitness competitie die loopt van augustus 2019 tot en met mei 2020.

EVENTS: de maandelijkse workouts op het Algemeen Leaderboard

DE SPELEN: het live event dat na elke 3 maanden wordt gehouden voor de top 20 in elke divisie

ATLEET: deelnemer aan het seizoen van The Nationals

 

 • Algemeen

 

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden en wedstrijdregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen THE NATIONALS en de ATLEET waarop de organisatie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door de organisatie en de meest actuele versie is altijd te vinden op jointhenationals.com

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in dit reglement nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.3 ATLETEN onderwerpen zich aan de door THE NATIONALS aangewezen toezichthoudende begeleiding, gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. indien ATLETEN de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden voor THE NATIONALS om de ATLEET in kwestie te ontzeggen van verdere deelname. In een dergelijk geval heeft de ATLEET geen recht op teruggave van de betaalde bedragen.

2.4 Met deelname gaat de ATLEET akkoord met de algemene voorwaarden, privacy policy en user agreement.

2.5 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist THE NATIONALS.

2.6 THE NATIONALS behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement te annuleren zonder dat THE NATIONALS gehouden is tot enige schadevergoeding. ATLEET ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Het volledige bedrag, exclusief administratiekosten, zal in dit geval worden gerestitueerd.

 

 • Deelname en inschrijven

 

3.1 Deelname aan THE NATIONALS is enkel voor ATLETEN die trainen in een Nederlandse of Belgische Affiliate of een CrossBox die is aangemeld bij THE NATIONALS.

3.2 Het aanmelden van boxen kan tot 26 september 2019 door te mailen naar info@thenationals.nl

3.3 Deelname aan THE NATIONALS is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade als gevolg van deelname aan The Nationals.

3.4 Onsportief gedrag, vals spelen en/of het omzeilen van het reglement kunnen leiden tot diskwalificatie.

3.5 De minimale leeftijd voor deelname betreft 12 jaar. ATLETEN onder de 18 jaar moeten voor DE SPELEN expliciet toestemming kunnen overleggen van een ouder/verzorger.

3.6 Inschrijven voor THE NATIONALS verloopt via jointhenationals.com

3.7 Inschrijven voor THE NATIONALS kan per 3 of 6 maanden.

3.8 Voor deelname aan de SPELEN dient een apart ticket gekocht te worden.

3.9 Alle tickets zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3.10 Restitutie van het bedrag van gekochte tickets is niet mogelijk.

3.11 Ticketverkoop voor het seizoen verloopt in drie fases:

 • Vol seizoen (6 maanden)
  • EARLY BIRD 15 juni 2019 €60,-
  • REGULAR 16 juni t/m 31 juli 2019 €70,-
  • LAST MINUTE 1 aug t/m 26 sept 2019 €75,-
  • TEENS 15 juni t/m 26 sept 2019 €40,-
 • Half seizoen (3 maanden)
  • REGULAR 15 juni t/m 26 sept 2019 €40,-
  • 1 januari t/m 13 feb 2020 €40,-

3.12 Bij aankoop van een Volle seizoenspas kan de ATLEET een ‘Nationals T-shirt’ kopen voor €17,50

3.13 Een los ‘Nationals T-shirt’ kan in de webshop gekocht worden voor €17,50

 1. Teens Division

4.1 Er is een aparte divisie voor Teens geboren tussen 26-09-2003 en 26-09-2007 (12 t/m 15 jaar).

4.2 Bij inschrijving dient één ouder/voogd toestemming te geven middels een waiver in het inschrijfformulier

4.3 Teens doen het Placement Event als Event 1, maar komen allemaal in de Teens Division terecht.

4.4 Teens doen een aangepaste versie van ieder event.

4.5 Teens krijgen een eigen leaderboard.

4.6 Teens betalen €40,- voor een volledig seizoen. Een half seizoen is in deze divisie niet mogelijk.

4.7 De top 10 jongens en top 10 meiden wordt uitgenodigd voor de SPELEN. De Teens op de Spelen doen ten minste 2 workouts.

4.8 Alle regels beschreven in artikel 6 t/m 10 gelden ook voor de Teens Division.

 1. Placement Event

5.1 Voor deelname aan THE NATIONALS doet de ATLEET een placement event. Middels dit placement event wordt de ATLEET ingedeeld in een divisie, te weten Platinum, Gold, Silver, Bronze of Iron. Wisselen van divisie is onder geen beding mogelijk.

5.2 Nadat de atleet is ingedeeld in een divisie blijft deze het hele seizoen in dezelfde divisie.

5.3 Indien THE NATIONALS vermoed dat een ATLEET een onjuiste score heeft ingevuld om in een lagere divisie te komen, kan de organisatie de ATLEET uitsluiten van deelname. Er is hierbij geen recht op restitutie.

 1. Events

6.1 Elke eerste donderdag van de maand start het nieuwe event. Het event en standaarden worden bekend gemaakt via The Nationals App.

6.2 Ieder Event zal bestaan uit een A en een B deel.

6.3 De ATLEET heeft 8 dagen (van donderdag t/m donderdag 23:59 uur) om beide workouts uit te voeren en in te leveren. Na de deadline worden er geen scores meer toegevoegd aan het leaderboard. Zijn er problemen met het loggen van scores, dan is het de verantwoordelijkheid van de ATLEET om dit vóór de deadline aan te geven via info@thenationals.nl

6.4 Agenda THE NATIONALS 2019/2020

Placement WOD 1 1 augustus t/m 26 september

WOD 2 7 t/m 14 november

WOD 3 5 t/m 12 december

Winterspelen januari (datum wordt nog bekend gemaakt)

WOD 4 6 t/m 13 februari

WOD 5 5 t/m 12 maart

WOD 6 3 t/m 10 april

Zomerspelen mei (datum wordt nog bekend gemaakt)

6.5 Bij deelname aan een NATIONALS event dient de atleet gejureerd te worden door een judge die bekend is met de movement standards (te vinden in The Nationals App).

6.6 De judge is verantwoordelijk voor het juist beoordelen van de uitvoering van de movements door de atleet. Elke herhaling die niet voldoet aan de movement standards resulteert in een No Rep en telt niet mee.

6.7 De ATLEET is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de movements volgens de movement standards.

6.8 Fysieke beperkingen die de movement standards belemmeren dienen vooraf aangegeven te worden bij THE NATIONALS. THE NATIONALS bepaalt vervolgens of de beperking toelaatbaar is of niet.

6.9 Bewegingsondersteunende middelen die niet zijn toegestaan: straps, handschoenen met rubber/siliconen, gewichtsondersteunende middelen.

6.10 Bewegingsondersteunende middelen die wel zijn toegestaan: sleeves, wrist wraps, sport tape, magnesium, leren handschoenen, riemen. Bij twijfel heeft de box eigenaar het laatste woord.

 1. Scoring en leaderboard

7.1 De ATLEET is zelf verantwoordelijk voor het insturen van de scores van de workouts binnen de gestelde termijn. (donderdag 23:59 uur, 8 dagen na bekendmaking van de workout).

7.2 Loggen van de workouts gaat via The Nationals App.

7.3 Iedere divisie heeft een eigen leaderboard.

7.4 De atleet met de beste score krijgt 1 punt, de atleet met de tweede beste score 2 punten enz.

7.5 Bij scaling van een workout tellen alleen de Rx reps mee als score.

7.6 Deelnemers die geen score inleveren krijgen het puntenaantal van het totaal aantal deelnemers in de gehele divisie en staan daarmee onder alle deelnemers die wel een score hebben ingevoerd.

7.7 Vanaf seizoen 3 hoeven box eigenaren niet meer te valideren.

 1. Prijzen en filmen

8.1 De ATLEET is verplicht om al zijn/haar events te filmen om in aanmerking te komen voor zowel de prijzen, als uitgenodigd te worden voor de SPELEN. Dit geldt ook voor het Placement Event (deze telt als Event 1).

8.2 Bij inleveren van iedere score dient de ATLEET direct een werkende link naar het beeldmateriaal toe te voegen. De deadline voor het beeldmateriaal is gelijk aan de deadline van het loggen van de score.

8.3 Beeldmateriaal dat na de deadline wordt ingestuurd op welke manier dan ook, wordt niet meer geaccepteerd.

8.4 Indien de ATLEET geen geldig beeldmateriaal heeft ingeleverd bij zijn/haar score wordt de ATLEET uitgesloten van deelname aan de SPELEN en heeft de ATLEET geen recht meer op prijzen.

8.5 Score waarvan geen beeldmateriaal is toegevoegd, blijven nog steeds geldig op het leaderboard. De ATLEET in kwestie maakt geen kans op prijzen of deelname aan de SPELEN.

8.6 Het achteraf laten verwijderen van een video vanwege een penalty is niet mogelijk.

8.7 Indien de video niet voldoet aan de standaarden dan gelden de volgende sancties:

 • 1 tot 5 no reps tijdens de gehele video – de no reps worden van de score van de atleet afgehaald
 • 5 tot en met 15 no reps tijdens de gehele video – er wordt 15% van de uiteindelijke score (reps of tijd) afgehaald/bij opgeteld
 • Meer dan 15 no reps tijdens de gehele video – de score van de atleet wordt teruggezet naar 0
 • De video voldoet niet aan de filmstandaarden – de score van de atleet wordt geweigerd en teruggezet naar 0
 • Herhaaldelijk dezelfde fout maken in één van de movements kan resulteren in een 15% penalty
 • Afwijken van de spelregels en/of movement standards kan leiden tot een penalty
 • Bij incomplete video’s worden alleen de reps toegekend die in beeld zijn gebracht

8.8 Indien er in één seizoen bij een ATLEET 3 incorrecte video’s worden ingeleverd kan de organisatie de ATLEET uitsluiten van deelname.

8.9 Er geldt een minimum van 5 deelgenomen events om kans te maken op de Overall Prijs. Dit betekent dat de ATLEET er één mag hebben overgeslagen.

8.10 Bij een gelijkspel geeft belangrijkste score de doorslaggevende rol. Dit wordt van tevoren gemeld in de workout flow.

8.11 Bij een gelijkspel in het Overall Klassement wordt gekeken naar het onderlinge resultaat van beide ATLETEN.

8.12 Het leaderboard is te vinden op The Nationals Website.

 1. Box competitie

9.1 Bij elk Event zijn punten te verdienen voor iedere deelnemende box.

9.2 Elke ATLEET die in de top 39 van zijn divisie eindigt verdient een aantal punten. Hoe hoger de plaatsing, hoe meer punten. Hoe hoger de divisie, hoe meer punten.

9.3 De 3 boxen met het hoogste aantal punten aan het eind van het seizoen, winnen de Box Competitie en bijbehorende prijzen:
#1 – Voucher t.w.v €1000,- incl BTW van GorillaGrip
#2 – Voucher t.w.v €500,- incl BTW van GorillaGrip
#3 – Voucher t.w.v. €250,- incl BTW van GorillaGrip

De vouchers zijn geldig op alle GorillaGrip materialen en niet geldig i.c.m. andere kortingsacties.

9.4 De nummers #1 in elke divisie krijgen 100 punten (iron), 150 (bronze), 200 (silver), 250 (gold) en 300 (platinum). Zie tabel hieronder:

9.5 De prijzen van de Box Competitie worden uitgereikt tijdens de ZOMERSPELEN.

 1. Winterspelen en Zomerspelen

10.1 Deelname aan de SPELEN is op basis van de Events. De top 20 mannen en 20 vrouwen uit elke divisie uit de ranking van Event 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de WINTERSPELEN. De top 20 mannen en 20 vrouwen uit elke divisie uit de ranking van Event 4, 5 en 6 plaatsen zich voor de ZOMERSPELEN. Voor de teens division geldt een aantal van 10 jongens en 10 meisjes. Hierbij geldt dat een deelnemer die alle Events heeft gedaan voorrang krijgt op een uitnodiging ten opzichte van iemand die een Event heeft overgeslagen.

10.2 De WINTERSPELEN en ZOMERSPELEN staan los van het online leaderboard en krijgen een eigen leaderboard.

10.3 Wanneer een ATLEET de uitnodiging voor de Spelen niet accepteert, wordt de volgende persoon in de ranking uitgenodigd voor deelname tot maximaal de 25e plaats.

10.4 Om in aanmerking te komen voor deelname aan de SPELEN dient de ATLEET alle Events te hebben gefilmd.

10.5 Voor deelname aan de SPELEN dient een extra ticket gekocht te worden. Kosten hiervoor worden t.z.t. gecommuniceerd.

10.6 De SPELEN vinden plaats op een locatie die door de NATIONALS wordt bepaald.

10.7 Op de SPELEN zullen alle ATLETEN minstens 3 Events doen op het niveau van de divisie waarin zij deelnemen. Deze zullen op de wedstrijddag bekend worden gemaakt in een briefing door THE NATIONALS. Dit is het enige moment waarop dit wordt gedaan.

10.8 Te laat aanwezig zijn bij de atleten registratie, of niet op tijd komen bij het starten van de heat resulteert in een DNS (Did Not Show) en kan leiden tot diskwalificatie.

 1. Protesten

11.1 Formeel protest aantekenen met betrekking tot de events kan tot twee dagen na de deadline van de desbetreffende workout via info@thenationals.nl. Zodra het leaderboard definitief is, worden er geen scores meer gewijzigd.

11.2 Formeel protest aantekenen met betrekking tot een event of jurering tijdens de SPELEN kan alleen via de headjudge. Dit dient te geschieden direct na afloop van het desbetreffende event en voordat het volgende event in dezelfde divisie is gestart. Formeel protest aantekenen kan enkel en alleen gebeuren door een ATLEET.

11.3 Daar waar het reglement niet voorziet bepaalt THE NATIONALS en/of de headjugde.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 THE NATIONALS is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van ATLETEN, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De ATLEET is zich ervan bewust dat deelname aan THE NATIONALS risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade ten gevolge van deelname voor eigen rekening en risico is.

12.2 De ATLEET dient zorg te dragen dat hij/zij afdoende verzekerd is tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van letsel, ziekte of overlijden veroorzaakt door zijn/haar deelname aan THE NATIONALS.

12.3 THE NATIONALS is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal van de ATLEET.

12.4 THE NATIONALS verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende materialen. Kosten ten gevolge van schade of vernieling door onzorgvuldige omgang met materiaal kunnen verhaald worden op de desbetreffende ATLEET.

12.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

 1. Privacy

13.1 Door deelname aan THE NATIONALS verleent de ATLEET toestemming aan THE NATIONALS tot het gebruik van persoonsgegevens van de ATLEET voor het verzenden van informatie aan de ATLEET, voor interne geanonimiseerde data-analyse en tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten.

13.2 De in het kader van THE NATIONALS of de overeenkomst eventueel of namens THE NATIONALS gemaakte foto’s, films, dan wel andere materialen of bestanden, zijn eigendom van THE NATIONALS, ongeacht of deze aan de ATLEET of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen

13.3 De ATLEET verleent bij voorbaat toestemming aan THE NATIONALS voor openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal waarop de ATLEET zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van THE NATIONALS (inclusief commerciële uitingen).

 1. Geschillen

14.1 Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de ATLEET, is de ATLEET verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan THE NATIONALS. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan de atleet dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken aan THE NATIONALS.

14.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van Groningen.

 1. Overmacht

15.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van THE NATIONALS, zoals personeelsproblemen, vervoersproblemen, locatie omstandigheden (met inbegrip van wanprestatie door leveranciers).

15.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

15.3 Mochten de SPELEN in geval van overmacht geen doorgang vinden, dan zal door THE NATIONALS getracht worden om een nieuwe datum te plannen om de SPELEN doorgang te geven. Mocht dit niet lukken, dan zullen de inschrijfkosten van de SPELEN gerestitueerd worden.